null

Zawieszenie usług

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W przypadku zawieszenia usługi należy wyróżnić dwie sytuacje:

  1. Umowa może przewidywać prawo do zawieszenia przez ciebie usługi na określony czas.

Warunki takiego zawieszenia precyzuje treść umowy, zapoznaj się z nią dokładnie, żeby ocenić czy chcesz zawiesić usługę na takich zasadach, jakie zaproponował ci operator telekomunikacyjny. Na przykład możesz kilka letnich miesięcy w roku spędzać u rodziny na wsi. W takim przypadku nie chcesz, aby operator telekomunikacyjny świadczył w twoim mieszkaniu usługi telewizji kablowej, za które przecież musiałbyś płacić. Przeczytaj umowę i sprawdź czy zezwala ci ona na zawieszenie tej usługi, na jaki czas oraz czy wiąże się to z opłatami oraz za co się one należą. Generalnie nie powinno być tak, że będziesz uiszczać całe wynagrodzenie, tak, jakby usługa była dostarczana. Operator nie powinien pobierać opłat w przypadku, w którym sam nie wykonuje umowy.

    2.  Operator może zawiesić ci świadczenie usług w sytuacji, w której nie opłaciłeś rachunku.

W takim przypadku zwróć uwagę na dwie kwestie:

  • Po pierwsze, jeżeli jeden operator świadczy ci trzy usługi, telewizję kablową, Internet i telefon, to może zawiesić świadczenie tylko tej usługi, za którą nie zapłaciłeś. Oznacza to, że kiedy nie zapłaciłeś za usługę telewizji kablowej, to nie można ci zawiesić świadczenia także usługi Internetu i telefonu.
  • Po drugie, operator nie może żądać od ciebie opłat za czas, w którym usługa była zawieszona. Wynika to z faktu, że jej przecież dla ciebie nie wykonywał. Postanowienia, które regulują te kwestie inaczej, na twoją niekorzyść, mogą zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne .

Podstawa prawna: