null

Zawarcie umowy pod wpływem błędu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego możesz uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli (na podstawie którego zwarłeś umowę) wtedy, kiedy złożyłeś to oświadczenie woli pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej.

Uchylenie się od skutków prawnych jest dopuszczalne tylko wtedy, jeżeli błąd został wywołany przez drugą stronę umowy albo gdy druga strona wiedziała o błędzie lub mogła go z łatwością zauważyć.

Błąd musi mieć taki charakter, że gdybyś nie działał pod wpływem tego błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie zawarłbyś umowy o takiej treści, jaką zawarłeś (jest to tak zwany błąd istotny).

Przykład:
Zawarłeś umowę o dostarczanie Internetu, będąc w sposób uzasadniony przekonany  o tym, że w pakiecie, który zamówiłeś nie ma limitu na ilość ściąganych przez ciebie z  Internetu danych. Korzystałeś z Internetu przez pierwsze dwa miesiące od zawarcia  umowy niewiele, bo akurat były wakacje. Po powrocie z wakacji i intensywnym  korzystaniu z Internetu okazało się, że twój pakiet szybko się wyczerpuje, bo ilość  danych dostępna w pakiecie jest dla ciebie niewystarczająca. Jednocześnie z  dokumentów, które otrzymałeś przed zwarciem umowy nie wynikało w jasny sposób,  że istnieje ograniczenie w ilości ściąganych z Internetu danych.

Jeżeli spełnione są okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, możesz złożyć operatorowi telekomunikacyjnemu pisemne oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu.

Musisz to zrobić w ciągu roku od wykrycia, że działałeś pod wpływem błędu. Później nie możesz już uchylić się od skutków prawnych umowy.
Informacje dotyczące  w prowadzających w błąd nieuczciwych praktyk rynkowych znajdziesz tutaj.

Podstawa prawna:

art. 56-80 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne

art. 84-88 Kodeksu cywilnego

art. 2-7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym