null

Zaproszenie na konferencję

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ludzie na konferencji
© bellemedia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza na konferencję z okazji Światowego Dnia Konsumenta „Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian”, która odbędzie się 18 marca 2014 r. (wtorek) w siedzibie UOKiK.

Spotkanie będzie okazją do rozmowy o rządowym projekcie ustawy o prawach konsumenta, którego celem jest wdrożenie do polskiej struktury prawnej regulacji unijnych, a także usystematyzowanie i zintegrowanie przepisów za jakość rzeczy sprzedanej. Nowy porządek nie tylko ujednolica poziom ochrony konsumentów w całej UE, ale również reformuje krajowe prawo sprzedaży w szerokim zakresie.

Uczestnicy konferencji będą dyskutować nad praktycznym wymiarem nowych przepisów, które z jednej strony przyznają konsumentom więcej praw, z drugiej zaś nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki. Podczas spotkania poruszona zostanie m.in. kwestia gwarantowanego kupującym prawa do wyczerpujących informacji, które sprzedawca będzie zobowiązany przekazać jeszcze przed zawarciem umowy. Ponadto omówiony zostanie wpływ planowanej zmiany definicji konsumenta oraz modyfikacji przepisów dotyczących gwarancji i rękojmi na rzeczywistość handlową.

Zapraszamy konsumentów i ich rzeczników, przedsiębiorców, prawników, przedstawicieli instytucji państwowych oraz ekspertów zainteresowanych tematyką ochrony konsumentów.

Spotkanie odbędzie się 18 marca 2014 r. (wtorek) w godzinach 10.00–15.00 w centrum konferencyjnym Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 (program konferencji). Wydarzenie będzie transmitowane on-line na stronie www.uokik.gov.pl/online/, a relacja z niego zostanie zamieszczona na stronie www.uokik.gov.pl/multimedia.php.

Prosimy o zarejestrowanie się do 14 marca br. za pomocą systemu on-line http://events.uokik.gov.pl/konferencja-20140318. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Marta Kozon

Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej

pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

nr tel. 22 55 60 202

e-mail: marta.kozon@uokik.gov.pl

Załączniki: