null

Wzorzec umowny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Codziennie zawierasz wiele umów, wsiadając do autobusu, czy podpisując umowę z operatorem telekomunikacyjnym, albo z bankiem. Niektóre z tych umów nie są przez ciebie negocjowane, nie masz faktycznego wpływu na ich treść: przystępujesz do nich i podpisujesz umowę w kształcie zaproponowanym przez przedsiębiorcę.  Są to umowy zawierane według wzorca umowy. Przy czym do wzorca zalicza się zarówno dokument o nazwie „umowa", jak i stanowiące załącznik do umowy ogólne warunki umów, czy regulaminy.

Taki  wzorzec umowny wiąże cię - jest dla ciebie obowiązujący, gdy został ci doręczony przed zawarciem umowy. Chodzi o to, żebyś miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Bądź uważny, koniecznie sprawdź czy w treści umowy znajduje się oświadczenie, że otrzymałeś załączniki w postaci regulaminu, czy ogólnych warunków umów. Jeżeli tak jest, domagaj się ich wydania i przeczytaj je  zanim złożysz podpis na umowie.

Umowy zawierane powszechnie, w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego nie wymagają podpisania i doręczenia wzorów, wiążą cię, jeżeli z łatwością mogłeś zapoznać się z treścią takiego wzorca.

 

Przykład:  

Kiedy kupujesz bilet na basen, nikt nie wręcza ci regulaminu basenu, nie podpisujesz umowy na piśmie. Regulamin - wzorzec jest wywieszony na basenie i możesz z łatwością się z nim zapoznać.

 

Wzorzec umowy powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla  ciebie. Gdyby doszło do sporu i sprawa trafiłaby do sądu, postanowienia niejednoznaczne zawsze będą tłumaczone na  twoją korzyść, jeżeli jesteś konsumentem.

Gdy zdarzy się taka sytuacja, że podpiszesz umowę sprzeczną z treścią wzorca obowiązującego u przedsiębiorcy, wiąże was umowa, która została podpisana, a nie wzorzec.

 

 

Podstawa prawna: 

art. 385-385 3    Kodeksu cywilnego

art. 23a-23d, art. 99a-99f ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  

art. 47945   kodeksu postępowania cywilnego