null

Wyrok dotyczący spółki Polski Prąd i Gaz (dawniej: Polska Energetyka PRO)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację Miejskiego Rzecznika Konsumentów w m.st. Warszawie w sprawie przeciwko spółce Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. (dawniej: Polska Energetyka PRO Sp. z o.o.)

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację Miejskiego Rzecznika Konsumentów w m.st. Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 lutego 2016 r., w sprawie przeciwko spółce Polska Energetyka Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie: Polski Prąd i Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) sygn. akt: V ACa 1096/17.

Pozwem z 2014 r. MRK działający samodzielnie oraz na rzecz 116 mieszkańców Warszawy wniósł o unieważnienie umów zawartych przez konsumentów z pozwaną spółką, a w konsekwencji ustalenie, że konsumenci nie są zobowiązani do zapłaty na rzecz spółki tzw. opłat dodatkowych z tytułu rozwiązania umów przed upływem terminu, na jaki zostały zawarte, a w przypadku osób, które takie opłaty na rzecz spółki zapłaciły – o ich zwrot.

Domagając się unieważnienia umów MRK zarzuca spółce stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych polegających na wprowadzaniu konsumentów w błąd lub niewyprowadzaniu ich z błędu co do:

·         tożsamości podmiotu kontaktującego się z konsumentem (podawanie się za dotychczasowego operatora);

·         celu wizyty (twierdzenie, że chodzi o aneks do umowy skutkujący obniżeniem ceny lub uzupełnienie danych, podczas gdy w rzeczywistości oferowano zawarcie nowej umowy);

·         skutków podpisania dokumentów (nieinformowanie, iż prowadzi ono do zmiany sprzedawcy energii i rozwiązania umowy z ich dotychczasowym sprzedawcą prądu, co może skutkować koniecznością zapłacenia kary dotychczasowemu sprzedawcy);

·         praw przysługujących konsumentom (zaniechanie powiadomienia konsumentów, że od umowy mogą w terminie 14 dni odstąpić oraz niewręczanie – wbrew prawnemu obowiązkowi -  konsumentom wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy).  

Wyrokiem z dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo, jednak MRK złożył apelację. Do postępowania na etapie apelacji przyłączył się Prokurator Prokuratury Okręgowej w Płocku. Istotny pogląd w sprawie przedstawił też Prezes UOKiK, który poparł stanowisko rzecznika.

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny uwzględnił w całości apelację rzecznika uznając ją za oczywiście zasadną i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.  

Miejski Rzecznik Konsumentów jest bardzo zadowolona z tego rozstrzygnięcia. Daje ono szansę na rzetelny proces, w toku którego Sąd dokładnie wyjaśni, w jaki sposób spółka postępowała wobec konsumentów i dokona prawidłowej oceny tego postępowania. 

 

PORADNIK:

Konsumencie - uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon.

Niektórzy nieuczciwi sprzedawcy:

-        sugerują, że są twoim dotychczasowym dostawcą usług,

-        twierdzą, że chcą przedłużyć umowę lub mają specjalną ofertę,

-        pod pozorem aktualizacji umowy proszą o dowód osobisty lub ostatni rachunek,

-        proszą o podpis, który ma jedynie potwierdzić ich wizytę, lub o wypełnienie ankiety,

a w rzeczywistości podsuwają ci do podpisu zupełnie nową umowę.

W ten sposób możesz nieświadomie, wbrew własnej woli, zerwać dotychczasową umowę, z czym nierzadko wiążą się dotkliwe straty finansowe.

Jeżeli więc otrzymasz ofertę obniżenia rachunków za prąd, gaz lub telefon, zachowaj ostrożność!

·         nie podpisuj pochopnie żadnych podsuwanych ci dokumentów, zwłaszcza jeśli nie jesteś pewien, na co się godzisz składając na nich podpis,

·         daj sobie czas - poproś przedstawiciela firmy, aby zostawił ci warunki umowy i wrócił za kilka dni,

·         zapoznaj się z ofertą, sprawdź dokładnie kto i co ci oferuje,

·         zanim cokolwiek podpiszesz – skonsultuj się z rodziną lub sąsiadami,

·         możesz poprosić o pomoc Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Pamiętaj!

Jeżeli podpisałeś umowę w domu możesz od niej odstąpić w ciągu 14 dni.

Wystarczy, że złożysz przedsiębiorcy pismo z informacją, że odstępujesz od umowy.

Możesz je dostarczyć do firmy osobiście (przygotuj jego kopię i poproś pracownika firmy, aby potwierdził na kopii, że pismo otrzymał) albo przesłać listem poleconym (najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Musisz to zrobić najpóźniej 14-go dnia od daty zawarcia umowy (chodzi o dni kalendarzowe: np. jeśli umowę zawarłeś 1 maja pismo musi zostać złożone przedsiębiorcy lub nadane na poczcie najpóźniej 15 maja).

Pamiętaj, że do odstąpienia od umowy nie wystarczy telefoniczne zawiadomienie przedsiębiorcy o rezygnacji.

Jeżeli upłynęło więcej niż 14 dni od podpisania umowy rozwiązanie jej będzie możliwe tylko wyjątkowo:

·         jeżeli przedsiębiorca się na to zgodzi,

·         jeżeli sprzedawca przy zawarciu umowy nie poinformował cię o prawie do odstąpienia od umowy (miał taki obowiązek); w takim przypadku termin na odstąpienie wynosi 14 dni od poinformowania o prawie do odstąpienia; prawo do odstąpienia wygasa po upływie 12 miesięcy,

·         jeżeli przy zawarciu umowy sprzedawca wprowadził cię w błąd; musisz jednak udowodnić swoje zarzuty; takie sprawy są trudne i z reguły wymagają rozstrzygnięcia przez sąd.

Załączniki: