null

Wygrany proces grupowy z BRE Bank S.A.!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie budynku Bre Banku

W środę, 3 lipca 2013 r. ogłoszony został korzystny wyrok Sądu I instancji w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów, jako reprezentanta grupy 1247 konsumentów przeciwko BRE Bank SA w postępowaniu grupowym.

W grudniu 2010 r. Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie działając jako reprezentant grupy złożyła w Sądzie Okręgowym w Łodzi tzw. pozew zbiorowy o ustalenie odpowiedzialności BRE Bank SA za nienależyte wykonywanie umów o kredyt hipoteczny zawartych przez konsumentów z mBankiem i Multibankiem, tj. oddziałami detalicznymi tego banku.

Po 2,5 letnim postępowaniu, w którym rozstrzygnięte zostały kwestie proceduralne, tj. dopuszczenie do rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym, ustalenie składu członków grupy, oddalenie wniosku Banku o wpłacenie przez powoda kaucji - w dniu 3 lipca 2013 r. został ogłoszony wyrok.

Sąd Okręgowy w Łodzi w pełni podzielił racje konsumentów, uznając odpowiedzialność Banku. Sąd stwierdził, że Bank pobierał od konsumentów zawyżone raty kredytu, w oparciu o postanowienie umowne, które Sąd uznał za klauzulę niedozwoloną. Klauzula ta bowiem w sposób niejednoznaczny określała parametry zmienności oprocentowania kredytu, dawała Bankowi możliwość swobodnego, pozbawionego kontroli ustalania wysokości rat. Takie działanie Banku Sąd uznał za niezgodne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interes konsumentów. Sąd podkreślił, że rażące naruszenie praw konsumentów to nie tylko interes ekonomiczny czyli wymierna szkoda w postaci zapłaty zawyżonych rat, ale także dyskomfort, konieczność składania reklamacji, strata czasu, stres i inne niedogodności z tym związane.

Wyrok jest nieprawomocny, Bank ma prawo złożyć apelację.