null

Wygrana w sądzie: Telekomunikacja dla Domu stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

<p>W dniu 25 czerwca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od przedsiębiorcy Telekomunikacja Dla Domu Sp. z o.o. kwotę 100 tys. złotych na rzecz organizacji konsumenckich, tytułem pokutnego za stosowanie wobec konsumentów nieuczciwych praktyk rynkowych.</p>

W dniu 25 czerwca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od przedsiębiorcy Telekomunikacja Dla Domu Sp. z o.o. kwotę 100 tys. złotych na rzecz organizacji konsumenckich, tytułem pokutnego za stosowanie wobec konsumentów nieuczciwych praktyk rynkowych.

Sąd oddalił apelację ww. spółki i podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego z 6 listopada 2018 r. w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie. 

Sąd Apelacyjny podkreślił, że postawiony przez rzecznika zarzut stosowania przez spółkę nieuczciwych praktyk rynkowych znalazł potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym i w przeprowadzonym przez sąd I instancji postępowaniu.

Telekomunikacja dla Domu wprowadzała konsumentów w błąd - w trakcie składania oferty konsumentom jej przedstawiciele podawali się za dotychczasowego dostawcę usług telekomunikacyjnych, informowali, że oferta dotyczy jedynie modyfikacji bądź przedłużenia umowy. W procesie pozyskiwania klientów spółka - naruszając zasady uczciwości - stosowała jednolity schemat postępowania wobec wszystkich potencjalnych klientów. Sąd zwrócił uwagę, że poszkodowani konsumenci to przeważnie osoby starsze. 

Zdaniem sądu zasądzona kwota 100 tys. zł jest adekwatna do naruszeń jakich dopuszczał się przedsiębiorca . Za jej zasądzeniem przemawia częstotliwość działań, poczynione szkody, a także postawa przedsiębiorcy ignorującego skargi konsumentów.       

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 czerwca 2020, sygn. akt V ACa 265/19.