null

Wygrana rzecznik w sprawie PKO BP S.A.- sąd orzekł nieistnienie hipoteki umownej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

W dniu 30 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok, w toczącej się od 2013 r. sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów, działającego na rzecz 44 konsumentów - przeciwko PKO BP SA.

Rzecznik wystąpiła o ustalenie nieistnienia hipoteki o łącznej wartości 12 mln 400 tys. zł, obciążającej księgi wieczyste mieszkań zakupionych przez konsumentów. Hipoteka powstała jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w PKO BP SA przez dewelopera, na cele związane z inną inwestycją niż budowa mieszkań sprzedanych konsumentom.

Wystąpienia konsumentów do Banku o uwolnienie ich mieszkań z obciążenia hipotecznego nie przynosiły rezultatu. Bank stał na stanowisku, że wykreślenie hipotek ustanowionych na jego rzecz będzie możliwe po wpłacie znacznej kwoty proporcjonalnej do metrażu mieszkania. Konsumenci nie mogli przystać na takie rozwiązanie, bowiem w całości sfinansowali budowę swoich mieszkań jeszcze przed powstaniem hipoteki PKO BP. Konsumenci zwrócili się więc do rzecznika o ich wsparcie na drodze sądowej.

 

W ogłoszonym wyroku Sąd Okręgowy orzekł nieistnienie hipoteki umownej ujawnionej w księgach wieczystych mieszkań konsumentów, bowiem została ona ustanowiona z wadą prawną. Wyrok nie jest prawomocny.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny sygn. akt III C 1378/13