null

Wygaśnięcie umów powiązanych.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W chwili odstąpienia przez ciebie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez ciebie od umowy.

Powyższe oznacza, że w przypadku, w którym dokonany przez ciebie zakup został sfinansowany kredytem, również możesz odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy kupna doprowadzi do wygaśnięcia umowy kredytowej. Jeżeli umowę kredytu zawarłeś z innym przedsiębiorcą, niż sprzedawca towaru, to kredytodawcę o twoim odstąpieniu od umowy poinformuje sprzedawca.
Informacje dotyczące odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego znajdują się tutaj .

 

Podstawa prawna:
art. 37 ustawy o prawach konsumenta