null

Wniosek o przywrócenie terminu.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przykład:
Pani Wanda choć miała przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, to nie wysłała go w terminie 14 dni. W dniu, w którym miała udać się na pocztę uległa wypadkowi i została przewieziona do szpitala, gdzie spędziła kilka tygodni.

Jeśli chciałaś złożyć sprzeciw, ale bez swojej winy i z przyczyn niezależnych od ciebie nie zrobiłaś tego, możesz jeszcze to zmienić. W ciągu tygodnia od ustania przyczyny uniemożliwiającej ci złożenie sprzeciwu powinnaś złożyć do e-sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Wniosek o przywrócenie terminu musisz zgłosić na piśmie do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w terminie tygodniowym od ustania przyczyny uchybienia – np. zakończenia hospitalizacji. Warunkiem zasadności wniosku o przywrócenie terminu jest uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających ten wniosek. Powinnaś wykazać, że zaszła niezależna od ciebie przeszkoda, która uniemożliwiła ci złożenie sprzeciwu w ustawowym terminie dwóch tygodni od dnia odebrania nakazu zapłaty. Istota uprawdopodobnienia polega na przekonaniu sądu o prawdopodobieństwie zaistnienia tych faktów, na które się powołujesz wnosząc o przywrócenie terminu. Zatem we wniosku tym powinnaś dokładnie opisać okoliczności, które mimo zachowanej przez ciebie staranności uniemożliwiły złożenie sprzeciwu w ustawowym terminie i załączyć potwierdzające to dokumenty np. zaświadczenie z pobytu w szpitalu.

PAMIĘTAJ
Co bardzo ważne i istotne, jednocześnie z wnioskiem musisz koniecznie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, czyli oba pisma tj. wniosek o przywrócenie terminu oraz sprzeciw od nakazu zapłaty musisz wysłać do sądu, który wydał doręczony ci nakaz zapłaty.

Wniosek o przywrócenie terminu nie podlega opłacie sądowej.

Podstawa prawna:

art. 168, art. 169 kodeksu postępowania cywilnego