null

Wkrótce wyrok przeciwko BRE Bank S.A.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski
© Luftbildfotograf

Wkrótce poznamy wyrok Sądu I Instancji w postępowaniu grupowym z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przeciwko BRE Bank S.A.

Do 3 lipca Sąd Okręgowy w Łodzi odroczył ogłoszenie wyroku w postępowaniu grupowym z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przeciwko BRE Bankowi, dotyczącym zawartych w latach 2005-2006 umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego, zwanych umowami „starego portfela”. ­Grupa konsumentów reprezentowana przez rzecznika liczy 1247 osób.

Przedmiotem postępowania jest ocena, czy dopuszczalne jest postanowienie umowy kredytowej regulujące kwestię zmiany oprocentowania o treści: „Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji”. Zdaniem konsumentów, w oparciu o ten niejasny i niejednoznaczny w ich ocenie zapis, bank dokonywał niekorzystnej dla nich zmiany oprocentowania kredytów: w przypadku wzrostu niektórych parametrów ekonomicznych rynku bank podnosił oprocentowanie kredytu, zaś przy ich zmianie korzystnej dla konsumentów - nie obniżał go lub obniżał w niewystarczającym zakresie.

W środę 19 czerwca 2013 r. odbyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie Sądu w tej sprawie.
Sąd postanowił o oddaleniu wniosków dowodowych banku, w tym m.in. wniosku o powołanie biegłego, i wysłuchał mów końcowych pełnomocników stron, po czym zamknął rozprawę i postanowił, że wyrok ogłosi w dniu 3 lipca 2013 r.