null

Ważna informacja

Drukuj otwiera się w nowej karcie
koperta

Wnioski o pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy składać wyłącznie na piśmie. Miejski Rzecznik Konsumentów udziela porad i informacji telefonicznie oraz osobiście.

Wnioski o pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy składać wyłącznie na piśmie. Wnioski można złożyć drogą pocztową na adres rzecznika, osobiście w siedzibie rzecznika albo w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Urzędach Dzielnic.

Wnioski przesyłane na adres e-mail konsument@um.warszawa.pl nie będą rozpatrywane.

Porady i informacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i osobiście. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty – w siedzibie Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Senatorskiej 27 w Warszawie, I piętro.

Poprzez skrzynkę e-mail konsument@um.warszawa.pl możliwe będzie uzyskanie informacji o statusie złożonego już do rzecznika wniosku.

Jednocześnie informujemy, że:

  • Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie udziela porad wyłącznie mieszkańcom Warszawy.
  • Mieszkańcy innych powiatów (miast na prawach powiatu) mogą skorzystać z pomocy rzecznika we właściwym Starostwie Powiatowych (Urzędzie Miasta). Wyszukiwarka rzeczników znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl po prawej stronie pod nazwą „Znajdź pomoc w swoim mieście”.
  • Wnioski kierowane do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu Wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu.

Wzór wniosku do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, informacje, porady i wzory pism, które mogą być przydatne w sporze konsumenta z przedsiębiorcą znajdują się na stronie http://konsument.um.warszawa.pl w bloku kategorie spraw.