null

Wadliwe wykonywanie prac.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W przypadku, gdy w trakcie trwania prac zauważysz, że przedsiębiorca wykonuje umowę w sposób niezgodny z waszymi ustaleniami, masz prawo wezwać go do zmiany sposobu wykonania. Zrób to na piśmie, aby w przyszłości wykonawca nie mógł zarzucić ci, że zmiany te zaakceptowałeś i wyraziłeś zgodę na kontynuowanie prac.
W wezwaniu należy wyznaczyć przedsiębiorcy termin na wprowadzenie zmian, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym jego upływie, odstąpisz od umowy.

Przykład:


Zamówiłeś meble kuchenne w kolorze dębu, lakierowane na wysoki połysk. Po dostarczeniu partii okazało się, że meble są matowe. Masz prawo wezwać ich wykonawcę, by we wskazanym przez ciebie terminie zmienił sposób wykonywania mebli oraz wymienił na własny koszt tę partię mebli, które zostały ci już dostarczone, a nie są zgodne z umowa, tj. by były one lakierowane tak, jak ustaliliście to w umowie.

Wzór wezwania do zmiany sposobu wykonywania znajdziesz tutaj
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy po wcześniejszym wezwaniu znajdziesz tutaj.

Jeżeli wady ujawnią się już po oddaniu dzieła - rezultatu umowy, masz prawo złożyć reklamację do wykonawcy. Reklamacje składaj zawsze na piśmie lub e-mailem, tak byś miał dowód na to, jaka była treść twojej reklamacji, kiedy została przez ciebie złożona i czego żądałeś. Podstawą prawną twojej reklamacji są przepisy dotyczące rękojmi. Szczegółowe informacje na temat zasad reklamowania towarów na podstawie rękojmi znajdziesz tutaj.

Przykład:


Zleciłeś w warsztacie naprawę samochodu. Przy odbiorze okazało się, że usterka będąca przyczyną naprawy, nie została usunięta. Masz prawo reklamować usługę, domagając się skutecznej naprawy, takiej, która usunie usterkę.

Wzór reklamacji dzieła znajdziesz tutaj. 

 

Podstawa prawna:
art. 636 [1] oraz 638 Kodeksu cywilnego