null

W jaki sposób złożyć reklamację z tytułu rękojmi?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Składając reklamację decydujesz, jaki sposób jej załatwienia zaspokoi twoje roszczenia. Dlatego wyrażasz żądanie, a nie prośbę w stosunku do sprzedawcy. Katalog żądań dla reklamacji z tytułu rękojmi jest określony przepisami i obejmuje:

  • żądanie zwrotu ceny zapłaconej za reklamowaną rzecz czyli odstąpienie przez ciebie od umowy sprzedaży,
  • żądanie obniżenia ceny, proporcjonalnie do ujawnionej wady,
  • żądanie wymiany wadliwej rzeczy na nową, wolną od wad,
  • żądanie naprawy wadliwej rzeczy.

Wybór żądania jest bardzo ważny, bowiem od tego, jakie żądanie wyrazisz składając reklamację, może zależeć postępowanie sprzedawcy i w konsekwencji, sposób zaspokojenia twoich roszczeń.

Warto pamiętać, że sytuacja zmienia się w zależności od tego, czy składasz reklamację po raz pierwszy czy też kolejny raz.

 

Podstawa prawna:
art. 535-576 Kodeksu cywilnego