null

W jaki sposób złożyć reklamację z tytułu gwarancji?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nie ma jednolitych zasad składania reklamacji z tytułu gwarancji - o wszystkim decydują postanowienia zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym. Innymi słowy, ponieważ gwarancji udziela gwarant i robi to dobrowolnie, również gwarant decyduje o warunkach gwarancji.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób złożyć reklamację z tytułu gwarancji, zajrzyj do  dokumentu gwarancyjnego. To z jego postanowień wynika:

Na jak długo udzielono gwarancji:
Nie ma jednego, obowiązującego wszystkich, czasu trwania gwarancji.
Jeśli termin wskazany w dokumencie gwarancyjnym jest krótszy niż dwa lata – zastanów się, czy warunki gwarancji są dla ciebie korzystne.
Jeśli gwarant nie podaje czasu trwania gwarancji, to wynosi ona dwa lata od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Z jakich przyczyn możesz złożyć reklamację:
Nie ma jednakowych dla wszystkich zasad, co powinno być objęte gwarancją,które wady rzeczy są, a które nie są objęte gwarancją - decyduje o tym gwarant. Może on udzielić gwarancji na całą rzecz lub tylko na niektóre jej części; może np. zdecydować, że gwarancja nie obejmuje elementów szklanych albo malowanych lub które uszkodzenia i usterki nie są objęte gwarancją.

Gdzie i w jakiej formie powinieneś złożyć reklamację z tytułu gwarancji:
Reklamację składasz w miejscu wskazanym w gwarancji, może to być punkt serwisowy, sprzedawca albo producent.
Nie ma ustalonej formy składania reklamacji z tytułu gwarancji - gwarant może zdecydować, że konieczna jest forma pisemna albo telefoniczna; informację o tym znajdziesz w dokumencie gwarancyjnym.

Czego możesz żądać:
Nie ma ustalonego przepisami katalogu możliwych żądań z tytułu gwarancji. Składając reklamację z tytułu gwarancji, możesz żądać jedynie wypełnienia obietnic, do których gwarant zobowiązał się udzielając gwarancji, np. naprawy rzeczy. Oceniając warunki gwarancji, zwróć uwagę na możliwość wymiany rzeczy na nową, jeśli kolejne naprawy dokonywane przez gwaranta okażą się nieskuteczne. Często gwaranci nie przewidują takiej możliwości, co w praktyce oznacza, że dany towar będzie naprawiany po każdorazowym wystąpieniu usterki – być może w nieskończoność, a ty nie będziesz mógł żądać nowego egzemplarza, ani odstąpić od umowy. W takiej sytuacji prawdopodobnie lepiej jest, nie korzystając z gwarancji, od razu złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi.

W jakim terminie gwarant powinien rozpatrzyć i załatwić reklamację:
Po złożeniu reklamacji z tytułu gwarancji możesz się spodziewać, że gwarant wykona swoje gwarancyjne obowiązki w czasie określonym w gwarancji.
Jeśli taki czas nie jest jasno określony, to z mocy prawa wynosi on nie więcej niż 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez ciebie rzeczy reklamowanej w miejsce wskazane przez gwaranta lub udostępnienie jej w miejscu, w którym się znajduje (np. w twoim mieszkaniu).

 

Podstawa prawna:
art. 577-581 Kodeksu cywilnego