null

W jaki sposób możesz się dowiedzieć o rachunkach bankowych zmarłego?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

O rachunkach bankowych po zmarłym spadkobiercy często nie mają żadnych informacji. 

Banki mają obowiązek prowadzić centralną informację o rachunkach. 

Ponadto bank ma obowiązek udzielić osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku (prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia), zbiorczej informacji o rachunkach bankowych zmarłego. Taka informacja może być odpłatna, jednak pobierana opłata nie może być wyższa niż koszt jej wygenerowania. Zbiorczą informację bank jest obowiązany dostarczyć osobie, która wystąpiła z żądaniem, niezwłocznie po jej pozyskaniu z Centralnej Informacji. W zbiorczej informacji wskazuje się także podmiot, który prowadzi albo prowadził rachunek, numery rachunków wynikające z umowy oraz informację, czy rachunki są nadal prowadzone.

 

 

Podstawa prawna:

art. 55, 56, 92ba, 92bb, 92bc, 92bd ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe

art. 922 Kodeksu cywilnego.