null

Usługi telekomunikacyjne - telefon

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Można śmiało powiedzieć, że w dziedzinie dostępu społeczeństwa do usług internetowych nasz kraj w ostatnim dwudziestoleciu przeszedł prawdziwą rewolucję skutkującą przede wszystkim zwiększeniem dostępu do usług telekomunikacyjnych, spadkiem ich cen oraz wejściem na rynek wielu nowych firm świadczących usługi telekomunikacyjne. Niemal każda osoba i gospodarstwo domowe korzysta z usług telekomunikacyjnych, które zwykle świadczone są na podstawie umowy zawartej z tzw. operatorem telekomunikacyjnym, czyli przedsiębiorcą zajmującym się organizacją i świadczeniem usług telekomunikacyjnych.

Z dostępnością i powszechnością usług telekomunikacyjnych nierozerwalnie związane są również problemy jakie napotykają konsumenci w korzystaniu  z tych usług. Przed przystąpieniem do omówienia najbardziej typowych sytuacji problemowych i wskazówkami jak sobie z nimi radzić, warto jednak uporządkować i wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć odnoszących się do usług telekomunikacyjnych.

Usługi telekomunikacyjne można podzielić według różnych kryteriów. Poniżej znajduje się podział uwzględniający najbardziej typowe i powszechne usługi telekomunikacyjne, z których korzystają konsumenci.

  • usługi telefoniczne polegające głównie na uzyskaniu połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna) oraz połączeń typu SMS, faks.
  • usługi dostępu do Internetu polegające głownie na uzyskaniu dostępu do zasobów sieci www.
  • usługi dostarczenia sygnału TV polegające głównie na dostarczeniu programów telewizyjnych w technologii kablowej oraz telewizji satelitarnej.