null

Usługi przewozowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nie zawsze może zdajesz sobie z tego sprawę, ale dokonując takich czynności, jak nabycie biletu, zajęcie miejsca w autobusie czy też oddanie paczki kurierowi, zawierasz umowę przewozu. Ma to pewne konsekwencje, których niekoniecznie jesteś świadomy, a o których dowiadujesz się, np. gdy okazuje się w wyniku kontroli, że twój bilet jest nieważny albo gdy reklamacja zostaje odrzucona.
Umowę przewozu osób zawierasz więc, nabywając bilet na przejazd (lub spełniając inne określone przez przewoźnika warunki) albo po prostu zajmując miejsce w środku transportowym (autobusie, pociągu itp.). Z kolei do zawarcia umowy przesyłki towarowej dochodzi, gdy wydajesz przesyłkę przewoźnikowi w celu dostarczenia jej adresatowi, przy czym zazwyczaj wypełniasz list przewozowy (nie jest to jednak konieczne dla ważności umowy, ale istotne dla zabezpieczenia twoich interesów).

Regulaminy i cenniki
Sama umowa najczęściej nie określa wszystkich zobowiązań stron, gdyż przewoźnicy stosują zazwyczaj rożnego rodzaju regulaminy i cenniki, które nazywane bywają także ogólnymi warunkami świadczenia usług, ogólnymi warunkami zawierania umów, taryfami, instrukcjami itp. Aby dokumenty te stały się częścią umowy powinny zostać do ciebie doręczone przed zawarciem umowy. W razie gdy posługiwanie się nimi jest zwyczajowo przyjęte (np. w komunikacji miejskiej), wiążą one także, jeśli druga strona mogła się z nimi z łatwością zapoznać.
Regulaminy (cenniki) są udostępniane najczęściej poprzez wywieszenie na szybach i drzwiach pojazdów czy też w siedzibie przewoźnika, na przystankach, na odwrotach biletów i listów przewozowych, a także w Internecie na stronach przewoźników lub podczas procesu zawierania umowy drogą elektroniczną.
Regulaminy dotyczą zagadnień, które w przeważającej liczbie przypadków okazują się istotne dopiero, gdy nie jesteś zadowolony z wykonania usługi (gdy nastąpi opóźnienie przejazdu, przesyłka zostanie uszkodzona lub zaginie itp.) albo gdy np. zostaniesz posądzony o jazdę bez ważnego biletu. Warto więc się z nimi uważnie zapoznać, bo jeśli regulamin, taryfa itp. zostały doręczone przez zawarciem umowy albo zostały udostępniony w taki sposób, że z łatwością można było się z nim zapoznać, nie będzie możliwe zasłanianie się nieznajomością ich postanowień. Najczęściej nie będzie także usprawiedliwieniem ich obszerność lub niewielki rozmiar zastosowanej czcionki.

Na co należy szczególnie zwracać uwagę zawierając umowę przewozu?
Poniżej zostały przedstawione najważniejsze kwestie, na które warto zwracać uwagę przy wyborze przewoźnika i przy zawieraniu z nim umowy. W różnym stopniu są one istotne w zależności od konkretnej usługi przewozowej, z której korzystasz (przewóz osób, towarów, przewóz lotniczy). Najczęściej informacje te zawarte są w regulaminach i taryfach, a także określają je przepisy prawne.

Tak więc, zawierając umowę przewozu warto ustalić przede wszystkim:
1. z kim zawiera się umowę (nazwa przewoźnika, siedziba, adres, adres korespondencyjny);
2. jakie są zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, np. odwołania przejazdu, zagubienia lub uszkodzenia przesyłki lub bagażu (mogą one być zróżnicowane w zależności od typu wybranej usługi, przykładowo przesyłka bez zadeklarowanej wartości i przesyłka z zadeklarowaną wartością):
• jaki jest termin i sposób złożenia reklamacji,
• w jakim terminie przewoźnik ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację,
• jakie dokumenty należy załączyć do reklamacji,
• możliwości utrwalenia okoliczności sprawy (sporządzenia protokołu szkody, nienadejścia bagażu itp.),
• kto może złożyć reklamację (nadawca czy adresat przesyłki);
• czy i jaka jest maksymalna wartość odszkodowania, którego można dochodzić od przewoźnika;