null

Usługi hotelarskie wyjaśnienie podstawowych pojęć.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Usługi hotelarskie definiuje się jako krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Mogą być one świadczone w różnych rodzajach obiektów hotelarskich, takich jak:

 • hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;
 • motele - obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych;
 • pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;
 • kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;
 • domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 • schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;
 • schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 • pola biwakowe - obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.

Marszałek województwa przyznaje kategorie działającym na jego terenie:

 • hotelom, motelom i pensjonatom - które klasyfikowane są według pięciu kategorii oznaczonych gwiazdkami;
 • domom wycieczkowym i schroniskom młodzieżowym – które klasyfikowane są według trzech kategorii, oznaczonych cyframi rzymskimi.

Natomiast wójt (burmistrz lub prezydent miasta) przyznaje kategorie i ewidencjonuje:

 • kempingi – które klasyfikowane są według czterech kategorii oznaczonych gwiazdkami;
 • pola biwakowe i pokoje wynajmowane przez rolników.

Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności polegającej na świadczeniu usług hotelarskich, ma obowiązek zaklasyfikować swój obiekt.  W przypadku, gdy okaże się, że jego obiekt nie spełnia warunków, jakie są wymagane dla obiektu danej klasy, kategoria obiektu zostaje zmieniona. Tablica określająca rodzaj i kategorię obiektu musi być widoczna na zewnątrz każdego obiektu hotelarskiego. Jeżeli obiekt przeszedł pozytywnie kategoryzację oznacza to, że spełnia również warunki sanitarne, przeciwpożarowe i budowlane.

Przepisy określają szczegółowo wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich, ich wyposażenia  i zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, oraz warunki dopuszczenia odstępstw od tych wymagań. Ponieważ są to przepisy polskie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie do obiektów znajdujących się w naszym kraju. W innych krajach standardy mogą znacznie różnić się od naszych, a co za tym idzie hotel trzygwiazdkowy w Polsce może mieć wyższy lub niższy standard niż hotel trzygwiazdkowy w innym kraju. Nie ma obecnie regulacji, które ustalałyby jednolity system klasyfikacji hoteli w Unii Europejskiej, ani poza nią.

Ogólnodostępny Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich (w skrócie: CWOH), które pozytywnie przeszły odpowiednie procedury, znajdziesz na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki. W wykazie tym zawarta jest m.in. informacja o ilości przyznanych gwiazdek i zakresie świadczonych usług.

Podstawa prawna:
art. 36, art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych