null

Upadłość konsumencka jako rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kredytobiorcy, którzy stali się trwale niewypłacalni mogą w ostateczności skorzystać z tzw. upadłości konsumenckiej. W ramach upadłości jest możliwe całkowite oddłużenie, czyli umorzenie zadłużenia. 

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej musisz złożyć w sądzie stosowny wniosek o ogłoszenie upadłości. To sąd decyduje o ogłoszeniu upadłości, oceniając uczciwość płatniczą w oparciu o wszystkie okoliczności sprawy. Może oddalić wniosek między innymi w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych lub niezupełnych dane albo jeśli doprowadziłeś do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyłeś jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po ogłoszeniu upadłości następuje likwidacja majątku i ustalenie planu spłaty wierzycieli, a po wykonaniu planu spłaty – oddłużenie. 

Więcej informacji znajdziesz w poradniku opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także na stronie internetowej Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

Pomoc w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego także możesz uzyskać w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego prowadzonych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

 

Podstawa prawna:
art. 491 [2] - [5] ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze