null

UOKiK potwierdził słuszność zarzutów MRK w Warszawie wobec firmy Biomed

Drukuj otwiera się w nowej karcie
lupa
© Arsha

UOKiK uznał, że firma Biomed stosuje praktyki niezgodne z prawem sugerując, że sprzedawane przez nią produkty posiadają wyjątkowe właściwości rehabilitacyjno-lecznicze, podczas gdy w rzeczywistości ich nie posiadają. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie.

UOKiK ustalił, że produkty sprzedawane przez Biomed nie spełniają określonych prawem wymogów umożliwiających ich zakwalifikowanie jako wyrobów medycznych - są wyrobami wyłącznie relaksacyjnymi.

Zamieszczanie w materiałach reklamowych informacji  o właściwościach leczniczych sugeruje, zdaniem Prezes Urzędu, że konsument nabywa produkt leczniczy, który przeszedł określoną przepisami prawa weryfikację i certyfikację. Innymi słowy, informacja taka buduje przeświadczenie, że sprzedawane przez przedsiębiorcę produkty są wyższej jakości niż inne sprzedawane przez konkurentów.

Urząd zakwestionował także postanowienie, zgodnie z którym Biomed nie odpowiadał za informacje przekazywane konsumentom przez swoich przedstawicieli handlowych podczas pokazów. Zgodnie z prawem, przedsiębiorca odpowiada również za działania pośredników. Jego reprezentant jest jedyną osobą, z którą klient ma kontakt podczas pokazu. To on udziela konsumentowi wszelkich informacji dotyczących nabywanego towaru, a także warunków samej transakcji.

Ponadto wątpliwości Prezes Urzędu wzbudziło postanowienie, zgodnie z którym Biomed przyjmował zwroty towarów wyłącznie w swoim biurze, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu terminu. Kupując produkt od akwizytora na pokazach czy prezentacjach, konsument może zrezygnować z zakupu w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy – wystarczy, że odeśle towar do przedsiębiorcy wraz z informacją o swojej decyzji. Nałożenie obowiązku zwrotu produktu w biurze handlowym przedsiębiorcy może wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zorganizowaniem podróży przez konsumentów mieszkających poza siedzibą przedsiębiorcy - Biomed sprzedaje bowiem swoje produkty na terenie całego kraju, m.in. w Białymstoku, Gdańsku, Tczewie. 

Biomed zobowiązał się do zmiany kwestionowanych praktyk m.in. do zmiany treści zaproszenia i kwestionowanych postanowień. W związku z tym, Prezes Urzędu odstąpiła od nałożenia kary finansowej. Może się ona pojawić wtedy, gdy przedsiębiorca nie wykona obowiązku nałożonego decyzją Prezes Urzędu.

(na podstawie Komunikatu prasowego UOKiK z 7 czerwca 2011 r.)

Załączniki: