null

Umożliwienie wglądu w projekt architektoniczno-budowlany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jednym z dokumentów, do którego wglądu możesz mieć dostęp w siedzibie dewelopera jest projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt architektoniczno-budowlany stanowi część projektu budowlanego, który dołącza się do dokumentacji i wniosku o pozwolenie na budowę. Określa funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną oraz proponowane rozwiązania techniczne, materiałowe, ukazuje zasady nawiązania do otoczenia. Dla ciebie jest to ważny dokument, który umożliwia zapoznanie się z rozwiązaniami konstrukcyjnymi budynku oraz twojego lokalu mieszkalnego. Projekt architektoniczno-budowlany może stanowić odniesienie do rozwiązań, które faktycznie zostaną zastosowane przez dewelopera. Często stanowi podstawę rozstrzygnięcia, czy deweloper wykonał umowę prawidłowo. Warto do niego zajrzeć nawet wtedy, gdy nie rozumiesz wszystkich oznaczeń graficznych w projekcie. Zawsze możesz poprosić o wyjaśnienie symboli.

Przykład:
Podczas odbioru okazało się, że w twoim mieszkaniu, po środku salonu stoi słup nośny, którego nigdy nie widziałeś w wizualizacjach przedstawianych przez dewelopera. Nie widziałeś go również w projekcie architektoniczno-budowlanym, który u dewelopera przeglądałeś. Zauważ, że umowa deweloperska nie przedstawia dokładnego opisu twojego mieszkania. Deweloper początkowo sprzedaje ci więc wizję, jak ono będzie wyglądać. Lokal mieszkalny nie powinien jednak odbiegać w ten sposób od planu architektoniczno-budowlanego i jeśli o takich zmianach nie byłeś informowany i nie wyrażałeś na nie zgody, to będziesz miał prawo żądać obniżenia ceny, a nawet będziesz mógł odstąpić od umowy.

Porównując plan architektoniczno-budowlany z rzeczywistym stanem lokalu łatwo wykażesz nienależyte wykonanie umowy przez dewelopera.

Pamiętaj, że projekt architektoniczno-budowlany jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, w związku z czym chroni go prawo autorskie. Deweloper może odmówić zrobienia jego kopii. Mimo to, warto zawsze zapytać dewelopera, czy istnieje możliwość zrobienia fotokopii. Niektórzy deweloperzy nie widzą w tym problemu.

 


Podstawa prawna:
art. 3 pkt. 9, art. 17 – art. 21 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
art. 34 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane