null

Umowy zawierane na odległość.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nie wszystkie umowy konsumentów z przedsiębiorcami zawierane są twarzą w twarz, tak jak w tradycyjnym sklepie w sytuacji kiedy konsument i przedsiębiorca mają bezpośredni kontakt.

Umowa na odległość, to umowa zawarta przez konsumenta z przedsiębiorcą  bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Zawierasz umowę na odległość, jeśli do kontaktu z przedsiębiorcą wykorzystujesz wyłącznie środki porozumiewania się na odległość, takie jak Internet, telefon, poczta. Ponadto do zawarcia takiej umowy dojdzie jedynie w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, czyli wtedy, kiedy przedsiębiorca także w ten sposób prowadzi swoją działalność w ramach zorganizowanego systemu. Wszystkie wymienione wyżej warunki muszą być łącznie spełnione żeby można było uznać umowę za umowę zawartą na odległość.

Przykład:
Pani Aniela miała chwilę czasu w niedzielę. Potrzebowała kupić ładną niebieską torbę. Kupiła ją w sklepie internetowym.

 

Podstawa prawna:
art. 2 ustawy o prawach konsumenta