null

Umowy, od których nie można odstąpić.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, za twoją wyraźną zgodą i jednocześnie zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia, utracisz prawo odstąpienia od umowy (dotyczy to na przykład usługi VOD, Pay Per View);

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu twoich zindywidualizowanych potrzeb (np. wykonanie instalacji do dostarczania sygnału telewizji kablowej w twoim mieszkaniu);

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. zamówiona przez ciebie przez telefon pizza);

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. mydło);

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona pry zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której wyraźnie zażądałeś, aby przedsiębiorca do ciebie przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (np. cieknącej rury w ścianie, wybitego okna w samochodzie); jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania zażądałeś lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje ci w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczeń rozpoczęło się za twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu ciebie przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. dostarczenie ci nagrania audiowizualnego mailem).

 


Podstawa prawna:
art. 38 ustawy o prawach konsumenta