null

Umowy o dostarczanie paliw gazowych i energii elektrycznej zawarte poza lokalem i na odległość.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Coraz częściej zasypywani jesteśmy różnymi ofertami przedsiębiorstw energetycznych. Otrzymujemy telefony z propozycjami zmiany dostawcy, nasze domy odwiedzają przedstawiciele handlowi obiecujący obniżenie cen energii elektrycznej lub gazu. Przyjmując ofertę złożoną w tak nietypowych warunkach zawierasz  tzw. umowę na odległość (np. przez telefon, Internet) lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w twoim mieszkaniu).

W takiej szczególnej sytuacji, musisz być bardzo czujny i nawet jeśli przedstawiciel firmy próbuje cię pospieszać, zanim cokolwiek podpiszesz, koniecznie zapoznaj się z przedstawioną ci ofertą.

Jeżeli podpisałeś już taką umowę, ale nie jesteś z niej zadowolony, masz prawo do rezygnacji, czyli do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem wystarczy w tym terminie wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres przedsiębiorcy, z którym  zawarłeś umowę. Swoje oświadczenie wyślij najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W chwili zawierania umowy, przedsiębiorca ma obowiązek zostawić ci jej egzemplarz. Dokument ten musi zawierać pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia. Jeżeli w dokumentach zabrakło takich informacji, termin do odstąpienia wydłuża się, nie dalej jednak niż do upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
W sytuacji, gdy w tym okresie przedsiębiorca przekaże ci jednak taką informację – twój termin na odstąpienie upływa po 14 dniach od momentu jej otrzymania.

Jeśli natomiast otrzymana umowa jest niekompletna, brakuje w niej np. Ogólnych Warunków Umowy – w każdej chwili masz prawo wezwać przedsiębiorcę do wydania ci brakujących dokumentów.

 

Podstawa prawna:
art. 27 i 29 ustawy o prawach konsumenta