null

Umowny podział do korzystania z nieruchomości wspólnej (quoad usum)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W umowach deweloperskich znajdziesz postanowienia, które umożliwiają tobie i pozostałym nabywcom korzystanie z części wspólnej nieruchomości i budynku. Takie zapisy stanowią umowny podział do korzystania z nieruchomości wspólnej (tzw. quoad usum). Oznacza to, że na podstawie zgody wszystkich nabywców każdy kupujący będzie mógł korzystać na wyłączność z określonej części nieruchomości lub budynku. W chwili zakupu lokalu mieszkalnego w bloku, czy segmencie, razem z lokalem nabędziesz  udział w nieruchomości. Każdy z nabywców lokalu mieszkalnego będzie również współwłaścicielem części nieruchomości, na której stoi budynek, a także części wspólnej budynku. Aby móc korzystać wyłącznie np. z przydzielonych do lokali mieszkalnych na parterze ogródków lub balkonów, czy tarasów, każdy z nabywców musi wyrazić zgodę na wyłączne korzystanie przez danego właściciela z tej części.

Przykład:
Miejsca postojowe w garażu podziemnym, którego udziały nabywane są przez właścicieli lokali zainteresowanych konkretnym miejscem parkingowym. Kupujesz udział w garażu, ale prawo do korzystania z określonego miejsca postojowego będzie ci przysługiwało na podstawie umowy z pozostałymi współwłaścicielami.

Gdyby nie taka umowa każdy współwłaściciel garażu mógłby korzystać z dowolnego miejsca postojowego. Udzielenie zgody przez wszystkich współwłaścicieli po przeniesieniu prawa własności byłoby trudne, bo wymagałoby zebrania się wszystkich współwłaścicieli i podpisania odrębnej umowy. Zwykle więc sposób korzystania z nieruchomości przez poszczególnych nabywców deweloper narzuca w umowie. Dzięki temu podział ten może odbyć się bez komplikacji.

Podstawa prawna:
art. 206 Kodeksu cywilnego