null

Umowa o rezerwację pokoju w obiekcie hotelarskim.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przepisy prawa nie regulują w sposób szczególny umów hotelarskich. Zawierając umowę o wynajem pokoju w hotelu, zawierasz w rzeczywistości kilka różnych umów, takich jak:

  • umowa najmu pokoju;
  • umowa przechowania bagażu i wszelkich innych przedmiotów pozostawionych przez ciebie w hotelu;
  • umowa nienazwana o usługi podobne do zlecenia, jeżeli hotel świadczy swoim klientom inne usługi poza noclegami.

Przepisy nie wskazują także, w jakiej formie powinny być zawierane umowy. W praktyce umowy te bywają zawierane ustnie (w tym również przez telefon), elektronicznie (przez strony internetowe lub e-mail) lub pisemnie (na miejscu w obiekcie). 

Zawierając umowę z miejscem noclegowym zwróć szczególną uwagę na to:

  • czy określa ona rodzaj pokoju, w którym będziesz zakwaterowany; jeżeli masz jakieś szczególne zastrzeżenia co do pokoju, np. co do widoku z okna, zadbaj o to, by zapewnienia przedsiębiorcy o spełnieniu twojego warunku zawarte były w umowie
  • co dokładnie obejmuje ustalona w umowie cena – czy wliczone jest w nią śniadanie, czy możesz bezpłatnie korzystać z atrakcji, jeżeli tak, to z jakich;
  • czy obiekt pobiera dodatkowe opłaty – np. za parking, zwierzęta, dostęp do Internetu;
  • o której godzinie możesz się zakwaterować w obiekcie i o której musisz go opuścić;
  • jeżeli przy rezerwacji dokonujesz jakiejś wpłaty, zwróć uwagę na to, czy jest to zaliczka czy zadatek – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj;
  • jakie są zasady ewentualnej rezygnacji z rezerwacji: w jakim terminie możesz zrezygnować (umowne prawo odstąpienia od umowy), czy jest to rezygnacja bezpłatna, w jakiej formie możesz zrezygnować;
  • czy w obiekcie można płacić kartą, czy z tego tytułu pobierana jest dodatkowa opłata.

To, w jaki sposób dokonasz rezerwacji pokoju, może mieć również wpływ na możliwość ewentualnej rezygnacji z rezerwacji. Bowiem od umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z reguły można odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, bez ponoszenia żadnych kosztów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli twoja umowa z hotelem zawiera dokładne ustalenia odnośnie daty pobytu, nie możesz od niej odstąpić w tym trybie.

Przykład:
• Zamówiłeś przez stronę internetową jeden nocleg w hotelu na najbliższy wtorek. Mimo iż umowa została zawarta na odległość, nie możesz od niej odstąpić w ustawowym terminie 14 dni, bez poniesienia żadnych kosztów, bowiem dokładnie określono datę jej realizacji. Może się jednak zdarzyć, że sam usługodawca określi w regulaminie kiedy możesz bezkosztowo odstąpić od umowy (umowne prawo odstąpienia).

Hotel (także dom wycieczkowy, schronisko, kemping) ma prawo domagać się przy rezerwacji zapłaty zaliczki lub zadatku, na poczet przyszłych należności za pokój. Ma również prawo ustalać regulamin obejmujący dokonywanie rezerwacji. Jeżeli jednak umożliwia system rezerwacji na odległość (przez telefon lub e-mail), powinien przesłać do ciebie potwierdzenie wszystkich warunków, przynajmniej poprzez plik pdf wysłany na podany przez ciebie adres e-mail. Hotel może powoływać się na wewnętrzne regulacje tylko wtedy, gdy otrzymałeś je i mogłeś się z nimi zapoznać.

Przykład:
Znalazłeś w gazecie ogłoszenie i chciałbyś zarezerwować pokój na wakacje w gospodarstwie agroturystycznym. Okazuje się, że rezerwacja jest możliwa tylko bezpośrednio  u właściciela lub telefonicznie. W rozmowie telefonicznej właściciel pokoju mówi, że aby dokonać rezerwacji musisz zapłacić 25% pełnej kwoty.

Podstawa prawna:
art. 12, art. 21 oraz 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.