null

Umowa o korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawierając umowę z przedsiębiorcą prowadzącym siłownię, klub sportowy, klub fitness, kort tenisowy zawierasz umowę o korzystanie z usług sportowo – rekreacyjnych. Jest to umowa o charakterze cywilno-prawnym. W ramach tej umowy korzystasz z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, należącego do przedsiębiorcy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wynikający z ich właściwości, bierzesz udział w zajęciach organizowanych przez przedsiębiorcę, na zasadach zależnych od rodzaju karnetu, który wykupiłeś. Za świadczone usługi uiszczasz opłatę za wybrany przez siebie karnet i najczęściej opłatę członkowską.

Do umów o świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę zlecenia. Umowy te zaliczane są do tzw. umów starannego działania, a ich przedmiotem jest wykonywanie określonych czynności.
 
Przepisy prawa nie przewidują obowiązku zawarcia takiej umowy w określonej formie. Przedsiębiorcy stosują zwykle przygotowane przez siebie wzorce umowne, które przyjmują różne nazwy, np. regulaminy, czy ogólne warunki umowy.

Podstawa prawna:

art. 750 Kodeksu cywilnego