null

Umowa – na co zwrócić uwagę?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Umowa o organizowanie imprezy turystycznej powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Wszyscy wiemy, że przed podpisaniem umowy należy ją dokładnie przeczytać, jednak nie zawsze mamy pewność na co trzeba zwrócić uwagę.

Przepisy dokładnie wskazują, co musi się znaleźć w takiej umowie i to przede wszystkim powinien sprawdzić konsument, bo chodzi o dane, które ułatwią złożenie reklamacji, gdyby zaszła taka potrzeba, w szczególności są to:

  • dane organizatora turystyki, takie jak numer jego wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, NIP, a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała;
  • miejsce pobytu lub trasę wycieczki, a także czas jej trwania;
  • program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług;
  • cenę imprezy turystycznej i sposób jej zapłaty, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny;
  • rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela;
  • podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.

Umowa jest dokumentem, który powinniśmy nie tylko przeczytać przed podpisaniem, ale też na wszelki wypadek zabrać ze sobą w podróż.

Przedstawiciel biura podróży, który zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych, ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć nam jeden egzemplarz tej umowy.

 

Podstawa prawna:
art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych