null

Trzecia edycja kampanii MASZ PRAWO

Drukuj otwiera się w nowej karcie
plakat Masz Prawo

Czy wiesz w jaki sposób możesz dochodzić swoich praw, gdy nowo zakupiony towar zepsuje się albo ma wady, których w momencie zakupu nie było widać?

Czy wiesz czym różni się gwarancja od rękojmi?

 

Na kupiony towar, który okazał się wadliwy, zawsze przysługuje ci rękojmia. Trwa ona przez 2 lata (przy rzeczach używanych okres rękojmi można skrócić umową, jednak  nie może być on krótszy niż rok).  Warunki rękojmi są określone w przepisach prawa, a przedsiębiorca nie może ich zmieniać na niekorzyść konsumenta.

Paragon nie jest niezbędny do złożenia reklamacji, ale jako dowód zakupu ułatwia skorzystanie z rękojmi. Jeżeli go nie posiadasz, możesz w inny sposób wykazać kiedy, co i od kogo kupiłeś (potwierdzeniem mogą być  np. wydruki z karty płatniczej, e-maile).

Gwarancja jest dodatkową, dobrowolną umową proponowaną przez gwaranta (może być nim producent importer lub sprzedawca). Gwarant samodzielnie ustala jej warunki, a więc zakres swojej odpowiedzialności i zasady dochodzenia roszczeń. Karta gwarancyjna może więc zawierać np. informację, że gwarant nie odpowiada za szkody mechaniczne, jego działanie  w przypadku usterki to naprawa towaru, bez możliwości wymiany na nowy model lub zwrotu pieniędzy.

Jeżeli otrzymałeś kartę gwarancyjną na zakupiony towar, masz uprawnienia zarówno z rękojmi, jak i z gwarancji. Możesz sam wybrać z której drogi chcesz korzystać. Przed dokonaniem wyboru zapoznaj się z warunkami gwarancji.

Warunki gwarancji mogą być mniej korzystne od warunków rękojmi. Z drugiej strony gwarancja może dać ci dodatkowe korzyści, np. trwać dłużej niż rękojmia.  Wybierz gwarancję jeżeli jest korzystniejsza niż rękojmia albo jeżeli upłynął już termin odpowiedzialności sprzedawcy wynikający z rękojmi a gwarancja nadal obowiązuje. 

Reklamację z rękojmi złóż u sprzedawcy, a z gwarancji w miejscu wskazanym w warunkach gwarancji (najczęściej jest to punkt serwisowy lub sklep, w którym towar został sprzedany).

Z treści reklamacji musi jasno wynikać jaką wadę ma towar, czego żądasz i z którego uprawnienia chcesz skorzystać.
Składając u sprzedawcy reklamację z rękojmi, dopilnuj, żeby sprzedawca korzystający z druku reklamacyjnego nie zaznaczył w nim opcji „gwarancja”. Taka adnotacja może bowiem, wbrew twojej woli, skierować reklamację na tryb gwarancyjny.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Załączniki: