null

Towar niezamówiony

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Jeżeli przedsiębiorca wysłał bez uzgodnienia z tobą, niezamówiony towar, nie musisz za niego płacić. Przedsiębiorca podejmuje takie działanie na własne ryzyko.

To, że otworzysz taką przesyłkę, nie oznacza, że akceptujesz proponowane przez przedsiębiorcę warunki umowy. Nie musisz odsyłać towaru ani odpisywać na list. Nie musisz nic robić.

Przykład:
Pani Ania wyjęła ze skrzynki pocztowej list. Po jego otworzeniu okazało się, że z listu wypadł łańcuszek i pismo, z którego wynikało, że  jeśli łańcuszek nie zostanie odesłany w terminie trzech dni od dnia odbioru przesyłki, to znaczy, że Pani Ania godzi się na zawarcie umowy sprzedaży z nadawcą listu. Co więcej, musi zapłacić za łańcuszek absurdalnie wysoką cenę. 
Pani Ania była na urlopie i nie było jej w domu przez tydzień, nie wie kiedy list do niej dotarł. Nie zamawiała i wcale nie chce mieć takiego łańcuszka. Zgodnie z przepisami nie musi go odsyłać. Nie musi też za niego płacić.

Niektórzy przedsiębiorcy w ulotkach albo innych dokumentach (przykładowo we wzorach umów, fakturach), załączonych do niezamówionego świadczenia, podają informacje niezgodne z tymi zasadami. Informacje takie są nieprawdziwe i nie musisz się do nich stosować.

 

PAMIĘTAJ!
Nie musisz płacić za niezamówiony towar, odsyłać go, składać oświadczeń, że nie chcesz zawrzeć umowy dotyczącej tego towaru, ani przechowywać tego towaru.

 


Podstawa prawna:
art. 5 ustawy o prawach konsumenta
art. 9 pkt 6) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym