null

Terminy przedawnienia z rękojmi.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne sprzedanej ci rzeczy, jeżeli stwierdzisz ich występowanie przed upływem dwóch lat od wydania ci towaru.

Jednak roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej przedawniają się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady. Równocześnie,  termin przedawnienia nie może się skończyć przed upływem dwóch lat od wydania ci rzeczy.

Dla swojego dobra powinieneś jak najszybciej po wykryciu wady zgłosić roszczenia do sprzedawcy. Niemniej jednak pamiętaj o dwóch możliwych sytuacjach:

1. Jeżeli stwierdziłeś wadę w pierwszym roku odpowiedzialności sprzedawcy, możesz wystąpić przeciwko niemu z roszczeniami w ciągu dwóch lat od dnia wydania ci rzeczy.

2. Jeżeli stwierdziłeś wadę w drugim roku odpowiedzialności sprzedawcy, termin ten wydłuża się, może zakończyć się już po upływie dwóch lat odpowiedzialności sprzedawcy. Musisz jednak zmieścić się z wystąpieniem z roszczeniami w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady.

Przykład:
Dnia 8 września 2015 roku kupiłeś buty. Stwierdziłeś ich wadę 31 października 2016 roku, więc powinieneś podjąć szybko kroki prawne – złożyć reklamację, ponieważ przedawnienie roszczeń o naprawę lub wymianę jest roczne. Termin do wystąpienia z roszczeniami o naprawę albo wymianę  upłynie w tym przypadku już po 8 września 2017 roku, mianowicie 31 października 2017 roku.

 

Podstawa prawna:
art. 535 - 576 Kodeksu cywilnego