null

Terminy przedawnienia z gwarancji.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli wada objęta gwarancją ujawniła się przed upływem terminu, na który gwarancja została udzielona, to roszczeń z tego tytułu można dochodzić w ogólnych terminach przedawnienia, które znajdują się tutaj .

 

Podstawa prawna:
art. 118 Kodeksu cywilnego