null

Termin na odstąpienie od umowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli zawarłeś umowę na odległość możesz od niej odstąpić w terminie 14 dni, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności (czyli w przypadku umowy, na podstawie której kupiłeś lub zamówiłeś wykonanie dla ciebie jakiejś rzeczy) – od objęcia przez ciebie tej rzeczy w posiadanie, czyli od momentu doręczenia jej tobie (albo osobie wskazanej przez ciebie do odbioru rzeczy). Nie wlicza się do terminu tego dnia, w którym dostałeś rzecz. Pierwszy dzień terminu to pierwszy dzień po dniu, w którym dostałeś rzecz.
Jeżeli kupiłeś lub zamówiłeś wykonanie i dostarczenie rzeczy, które będą dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin liczy się od dnia, w którym dostałeś  ostatnią rzecz, partię lub część rzeczy. Natomiast jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – termin liczy się od dnia, w którym dostałeś pierwszą rzecz (dotyczy np. prenumeraty).

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia przez ciebie umowy (dotyczy to przede wszystkim umów o wykonanie usług).

 

Jeżeli nie zostałeś poinformowany przez przedsiębiorcę o przysługującym ci prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia wskazanego odpowiednio w punkcie 1) albo w punkcie 2) powyżej.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa także po upływie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca poinformował cię o tym prawie, jeżeli zrobił to w trakcie 12 miesięcy od dnia określonego wyżej.

 

 

Podstawa prawna:
art. 27 oraz art. 28 ustawy o prawach konsumenta