null

Telefoniczna propozycja zwarcia umowy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z tobą przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować cię o tym celu.

Musi ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.

Jeżeli przedsiębiorca proponuje ci zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. To znaczy, że musi dostarczyć ci papierową wersję umowy albo przesłać jej treść e-mailem, na płytce CD, itp. Żeby doszło do zawarcia umowy, konieczne jest twoje potwierdzenie, że chcesz ją zawrzeć utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (np. podpisanie dokumentów). W przeciwnym wypadku umowa nie zostanie zawarta. Innymi słowy, aby zawrzeć umowę nie wystarczy, że wyrazisz chęć zawarcia umowy w czasie rozmowy telefonicznej. Musisz dostać umowę albo potwierdzenie jej treści i ją zaakceptować.

 

Podstawa prawna:
art. 20 ustawy o prawach konsumenta