null

Targi Wiedzy Konsumenckiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
logo Targi Wiedzy Konsumenckiej

W dniu 17 marca 2012 r. w Centrum Handlowym Wola Park, ul. Górczewska 124 odbędą się Targi Wiedzy Konsumenckiej.

Światowy Dzień Praw Konsumenta obchodzony 15. marca jest okazją do upowszechniania wiedzy zarówno o prawach przysługujących konsumentom jak i instytucjach i organizacjach chroniących prawa konsumentów.

Z tej okazji 17 marca 2012 r. w Centrum Handlowym Wola Park, ul. Górczewska 124 odbędą się Targi Wiedzy Konsumenckiej.
Organizatorem Targów jest Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Prezydent m. st. Warszawy objęła honorowym patronatem to wydarzenie.

W Targach uczestniczyć będzie szereg instytucji i organizacji, do których zadań należy udzielanie konsumentom porad i pomocy. Będą przedstawiciele administracji rządowej, urzędów zajmujących się regulacjami wybranych sektorów rynku, a także reprezentanci przedsiębiorców.
Miasto Stołeczne Warszawa będzie reprezentować Miejski Rzecznik Konsumentów, na którego stoisku będzie można zasięgnąć porad dotyczących umów konsumenckich oraz uzyskać szereg praktycznych informacji z zakresu wielu  dziedzin prawa konsumenckiego.
 
Rozwijający się intensywnie rynek stosuje coraz nowocześniejsze formy komunikacyjne i techniki marketingowe, które są trudne do rozpoznania przez konsumentów – słabszych uczestników rynku. Warunkiem świadomego uczestniczenia konsumentów w rynku jest zasób wiedzy i posiadanie niezbędnych informacji. W tym procesie są wspomagani przez rzecznika konsumentów.
Warszawscy konsumenci są coraz bardziej świadomi zarówno przysługujących im praw jak i możliwości skorzystania z pomocy rzecznika. W 2011 r. z porad rzecznika skorzystało blisko 26 tys. mieszkańców Warszawy.

Więcej informacji o Targach Wiedzy Konsumenckiej na stronie: targiwiedzykonsumenckiej.pl