null

Taksówki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli wybierasz zamiast autobusu, tramwaju lub pociągu środek transportu będący taksówką pamiętaj, że również wówczas zawierasz umowę przewozu. Jesteś zatem zobowiązany do zapłaty za wykonaną usługę, przysługuje ci także prawo do jej reklamowania.

Warto przed podjęciem decyzji o wyborze tego środka transportu upewnić się, czy podmiot, z którym zamierzasz zawrzeć umowę świadczy usługi taksówkowe czy tzw. przewóz okazjonalny. Informacje te są istotne zwłaszcza ze względu na cenę usługi. 

O ile bowiem ceny za przewozy taksówkami ustala rada gminy, na terenie m.st. Warszawy Rada Warszawy, o tyle w przypadku przewozów okazjonalnych – cenę kształtuje sam usługodawca. 

Szczegółowe informacje na temat oznakowania taksówek oraz praw pasażera taksówki znajdziesz na www.taxi.um.warszawa.pl.