null

Sprawy, którymi rzecznik się nie zajmuje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rzecznik nie pomoże w sprawach:

roszczeń przedsiębiorców. Przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, ale także osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego). Przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do radcy prawnego. Wyszukiwarka radców prawnych dostepna jest na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie http://rejestrradcow.pl/rw/;

ochrony danych osobowych. Zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Uwaga: istnieje możliwość połączenia się z konsultantem UODO, obsługującym Infolinię – 606 950 000. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00.

adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa,

więcej informacji: http://www.giodo.gov.pl

 

ochrony dóbr osobistych. Osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
adres: Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa,
więcej informacji: www.rpo.gov.pl

 

ochrony praw pacjentów NFZ. W sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia;
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00
więcej informacji: http://www.bpp.gov.pl

 

ochrony praw ubezpieczonych (w tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych).
W tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Finansowego;
adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
więcej informacji: www.rf.gov.pl

 

ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych. Członkowie spółdzielni powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi wewnątrzspółdzielczej – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza;
adres: ul. Jasna 1A, 00-013 Warszawa,
więcej informacji: www.krs.com.pl

 

prawa pracy. W tego typu sprawach można zgłaszać się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie;
adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, Kancelaria: tel. 22 425 11 94, fax 22 435 50 92 kancelaria@warszawa.pip.gov.pl, Sekretariat:  tel. 22 628 96 29

więcej informacji www.warszawa.oip.pl

 

w sprawie sporów z organami administracji publicznej. Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata.