null

Skutki zawarcia umowy w lokalu przedsiębiorcy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Skutkiem zawarcia umowy w lokalu przedsiębiorcy jest wejście umowy w życie w terminie wskazanym w umowie. Zarówno ty, jak i przedsiębiorca, zobowiązani jesteście do wykonania umowy. Nie przysługuje ci prawo odstąpienia od umowy, a co najwyżej prawo jej wypowiedzenia. Umowa musi wskazywać skutki jej wypowiedzenia.

Umowa o świadczeń według telekomunikacyjnych może być zawarta na czas nieokreślony. Najczęściej jednak zawierana jest na czas określony. O skutkach rozwiązania takiej umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, dowiesz się tutaj.

Podstawa prawna:

art. 56-80, art. 104-108 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne