null

Skutki nieterminowego opłacania faktur za dostarczanie paliw gazowych i energii elektrycznej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Każdy z nas zobowiązany jest do opłacania  otrzymanych faktur za energię w wyznaczonym terminie. Niestety zdarzają się sytuacje, w których spóźniasz się z opłatą. Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo wówczas naliczyć ci odsetki za opóźnienie. Co się stanie jednak, kiedy rachunków nie opłacisz w ogóle? Sprawdź, jakie konsekwencje może nieść ze sobą takie zaniechanie.

Przerwanie dostawy energii

W sytuacji, gdy zwlekasz co najmniej 30 dni z płatnością, przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek powiadomienia cię na piśmie o zamiarze wstrzymania dostarczania energii. Dostawy energii mogą być wstrzymane a licznik zablokowany, jeżeli nie uregulujesz zaległości w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia.

Wznowienie dostaw energii powinno nastąpić w ciągu 48 godzin po uregulowaniu zaległości. Przedsiębiorstwo energetyczne może również na podstawie taryfy usług dystrybucyjnych  obciążyć cię dodatkową opłatą za wznowienie dostaw energii.

Wypowiedzenie umowy

Jeśli nagminnie nie płacisz za zużytą energię elektryczną lub gaz, przedsiębiorstwo energetyczne  może nie tylko przerwać dostawę, ale również wypowiedzieć ci umowę. Po złożeniu pisemnego wypowiedzenia umowy i upłynięciu okresu wypowiedzenia, przedsiębiorca dokona demontażu urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego, a następnie wystawi fakturę końcową. Rozwiązanie umowy nie oznacza, że przedsiębiorstwo zrezygnowało ze swoich roszczeń. Pamiętaj, że wszelkie zaległości w płatnościach mogą być dochodzone przez przedsiębiorstwa na drodze postępowania sądowego.

 

Podstawa prawna:
art. 6b ustawy Prawo energetyczne
art. 481 Kodeksu cywilnego