null

Sąd apelacyjny w Łodzi przyznał rację konsumentom

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

<p>W dniu 9 marca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok w postępowaniu grupowym, w którym reprezentantem grupy liczącej 1724 konsumentów, jest Miejski Rzecznik Konsumentów w m.st. Warszawie.</p>

W dniu 9 marca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał wyrok w postępowaniu grupowym, w którym reprezentantem grupy liczącej 1724 konsumentów, jest Miejski Rzecznik Konsumentów w m.st. Warszawie.

Sprawa dotyczy umów o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego udzielanych przez mBank. Żądaniem pozwu było ustalenie, że umowy zawarte przez konsumentów są nieważne.

Sąd Apelacyjny rozpatrując apelację Reprezentanta grupy od wyroku sądu I instancji, który to powództwo oddalił, jednoznacznie wskazał, że racja jest po stronie konsumentów.

Zdaniem sądu nie budzi wątpliwości, że klauzule waloryzacyjne są nieuczciwe i jako takie muszą być z umów wyeliminowane. Sędzia sprawozdawca podkreśliła, że w toku postępowania należało rozważyć, biorąc pod uwagę interes konsumentów czy konsekwencją tej eliminacji  powinna być nieważność całej umowy czy tylko nieważność częściowa.

Tymczasem Sąd Okręgowy tego nie uczynił, merytorycznie nie rozpoznał istoty sprawy, nie zbadał ważnych jej elementów z punktu widzenia zasad współżycia społecznego.

 W związku z tym Sąd Apelacyjny w znaczącym zakresie uwzględnił zarzuty apelacji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy. Sprawa jeszcze trochę potrwa, ale sąd I instancji otrzymał jasne i precyzyjne wytyczne jakie elementy winny być ocenione, jakie dowody przeprowadzone, aby istota sprawy była prawidłowo rozpoznana.