null

Rzecznik wygrywa sprawę z DANWITA Sp. z o.o.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie wygrała sprawę sądową ze spółką sprzedającą REZONATOR bioFOTONOWY BV-Harmonic i HARMONIZER Bio ENERGY.

Wyrokiem z dnia 8 maja 2014 r. wydanym w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie działającego w imieniu konsumentów, przeciwko spółce DANWITA Sp. z o.o. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał, aby Spółka zaniechała stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych polegających na:

  • organizacji sprzedaży produktów i zapraszania na pokazy z zatajaniem handlowego celu organizowanych pokazów poprzez przedstawianie ich jako „promowanie zdrowego stylu życia”,
  • rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych (w tym reklam, zaproszeń oraz filmów pokazowych) określających przedmiot umowy jako produkt leczniczy, służący poprawie zdrowia, eliminowaniu bólu i innych schorzeń,
  • sugerowaniu, że konsument nabywając sprzedawane urządzenie uzyskuje korzyść cenową poprzez podawanie w umowie zawyżonej ceny dystrybucyjnej oraz ceny promocyjnej, która odpowiada cenie rynkowej produktu,
  • organizowaniu sprzedaży rezonatorów biofotonowych w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, stosując praktyki, które mogą zniekształcać zachowania rynkowe konsumentów przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży urządzenia, jak również umowy o kredyt konsumencki zaciągany w celu sfinansowania tego zakupu oraz 
  • przekazywaniu konsumentom już po nabyciu urządzenia nieprawdziwych informacji, skutkujących możliwością podjęcia przez nich decyzji mających niekorzystny wpływ na ich sytuację prawną.

Sąd zobowiązał pozwanego, aby w materiałach informacyjnych (w tym reklamach, ulotkach, zawiadomieniach o pokazie, instrukcji obsługi, materiałach zamieszczanych na stronie internetowej) zamieszczał  przeciwwskazania do stosowania urządzenia, których sprzedaż oferuje. Na mocy wyroku unieważnione zostały ponadto umowy zakupu, zawarte przez Konsumentki, w których imieniu Rzecznik wytoczył powództwo. Orzeczenie jest prawomocne.

Danwita Sp. z o.o. sprzedawała urządzenia o nazwie: REZONATOR bioFOTONOWY BV-Harmonic i HARMONIZER Bio ENERGY. 

Dodać należy, że urządzenia te – na mocy decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zostały już wycofane z obrotu i używania. 

por. Decyzja Prezesa URPL Nr UR.D.WM.DNB.9.2014 nr z dnia 13 stycznia 2014 r. 

i Decyzja Prezesa URPL Nr UR.D.WM.DNB.27.2014 z dnia 19 lutego 2014 r.