null

Rzecznik Konsumentów włączył się do sprawy o nieważność kredytów frankowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
młotek sędziowski

<p>Miejski Rzecznik Konsumentów w m.st. Warszawie wstąpił po stronie konsumentów i za ich zgodą do toczącego się postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie.</p>

Miejski Rzecznik Konsumentów w m.st. Warszawie wstąpił po stronie konsumentów i za ich zgodą do toczącego się postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Konsumenci domagają się uznania umowy za nieważną ze względu na zawarcie w jej treści niedozwolonych postanowień, w tym klauzul indeksacyjnych. 

W tej sprawie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-260/18).

W wyroku z dnia 3 października 2019 r. TSUE orzekł, że zgodnie z prawem unijnym, w przypadku stwierdzenia nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy, sąd krajowy może orzec nieważność takiej umowy. 

Miejski Rzecznik Konsumentów wstępując do postępowania przedstawił swój pogląd w sprawie, wskazując, że słuszne jest żądanie konsumentów uznania umowy za nieważną. 

Rzecznik zwrócił też uwagę, że bezpodstawne są żądania banku o uzyskanie – po orzeczeniu nieważności - wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionego konsumentom kapitału. 

Rzecznik podkreślił, że taka nieważność powstała wyłącznie w rezultacie działań banku. 

Niedopuszczalne byłoby – w ocenie rzecznika - przyznanie prawa do wynagrodzenia za skutki bezprawnego działania banku.  

Posiedzenie Sądu Okręgowego w tej sprawie jest wyznaczone na 3 stycznia 2020 r.