null

Rozwiązanie umowy - wypowiedzenie - odstąpienie od umowy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozwiązanie umowy jest możliwe na każdym etapie, jeżeli obie strony wyrażają na to zgodę.

Niektóre umowy przewidują też sytuacje, w których jedna ze stron może daną umowę wypowiedzieć i regulują kwestię rozliczeń w przypadku rozwiązania umowy.

Odstąpienie od umowy dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy przewiduje to sama umowa lub przepisy prawa.
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi wtedy, gdy wykonawca wykonuje usługę wadliwie (więcej informacji znajdziesz tutaj ), bądź też z opóźnieniem (więcej informacji znajdzie tutaj).
Po skutecznym odstąpieniu, umowa uważana jest za niezawartą.
Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócenia ci pieniędzy, jakie dotychczas zapłaciłeś za usługę, zaś ty masz obowiązek zwrócić to, co ewentualnie otrzymałeś od przedsiębiorcy. Jeżeli przy zawarciu umowy zapłaciłeś zadatek, rozliczenie podlega szczególnym regułom, które znajdziesz tutaj.