null

Rękojmia za wady.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rękojmia oznacza, że sprzedawca odpowiada względem ciebie za wadę fizyczną lub wadę prawną, jeżeli rzecz, którą ci sprzedał taką wadę posiada.

W przypadku konsumenckich umów sprzedaży wada prawna występuje rzadko i dotyczy na ogół  sytuacji, w której sprzedawca nie był uprawniony do dysponowania sprzedawaną rzeczą, np. kupiony przez ciebie telefon nie był własnością sprzedawcy (był kradziony), ktoś inny miał prawo pierwokupu, sąd zabezpieczył tę rzecz jako dowód w sprawie.

Reklamacje z tytułu rękojmi będziesz składać najczęściej z powodu ujawnienia się wady fizycznej.

Wada fizyczna występuje, gdy:

  • kupiona przez ciebie rzecz nie ma właściwości, cech, które powinna mieć, bo takie jest jej zwyczajowe przeznaczenie lub taki był cel określony w umowie (np. buty, które miały się nadawać do biegania, nie amortyzują kroków);
  • kupiona przez ciebie rzecz nie ma właściwości, o których zapewniał cię sprzedawca (np. spodnie miały się nie gnieść) lub producent (np. twierdząc w reklamie, że stosując suplement diety schudniesz w 10 dni) lub które miała próbka towaru pokazywana przez sprzedawcę (np. wazon, który oglądałeś był z matowego szkła, a zapakowano ci błyszczący);
  • kupiona przez ciebie rzecz nie nadaje się do celu, o którym informowałeś sprzedawcę przed zawarciem umowy (np. płyn do czyszczenia porysował akrylową wannę); 
  • wydano ci towar w stanie niezupełnym (np. do telewizora nie dołączono pilota);
  • sprzedawca lub wyznaczona przez niego osoba nieprawidłowo zamontowała lub uruchomiła kupioną przez ciebie rzecz albo ty sam zrobiłeś to źle, mimo stosowania się do instrukcji udzielonych przez sprzedawcę (np. sprzedawca lampy twierdził. że możesz w niej zastosować żarówki o mocy 200W, po wkręceniu takiej żarówki nastąpiło zwarcie i uszkodzenie lampy)

 

Podstawa prawna:
art. 535 - 576 Kodeksu cywilnego