null

Reklamacja rzeczy używanej – odrębności.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Decydując się na kupno od przedsiębiorcy rzeczy używanych, nie tracisz uprawnień wynikających z rękojmi, tzn. w przypadku ujawnienia się wady takiej rzeczy też masz prawo reklamować ją u sprzedawcy.

Sprzedawca może skrócić okres swojej odpowiedzialności za wady do jednego roku.

Jednak musi cię o tym poinformować przed zawarciem umowy.

 

Podstawa prawna:
art. 535-576 Kodeksu cywilnego