null

Reklamacja.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

O wadach towaru dowiesz się wybierając kategorię spraw Zakupy. Znajdziesz tam między innymi informacje o rękojmi i gwarancji, a także wzór reklamacji.

Wada odebranego przez ciebie towaru nie ma wpływu na odstąpienie od umowy. Oznacza to, że możesz odstąpić od umowy niezależnie od istnienia wady. Jeżeli upłynął 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy, a towar jest wadliwy, możesz dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji  (jeżeli gwarancja została ci udzielona).

 

Podstawa prawna:
art. 556-581 kodeksu cywilnego