null

Reklamacja.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

O wadach towaru dowiesz się tutaj.

Znajdziesz tam między innymi informacje o rękojmi i gwarancji, a także wzór reklamacji.

Wada odebranego przez ciebie towaru nie ma wpływu na prawo do odstąpienia od umowy.
Oznacza to, że możesz odstąpić od umowy niezależnie od istnienia wady.

Jeżeli upłynął wskazany w punkcie 5 termin do odstąpienia od umowy, a towar jest wadliwy, możesz dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji  (jeżeli gwarancja została ci udzielona).

 

Podstawa prawna:
art. 556 - 576 kodeksu cywilnego