null

Rejestr klauzul niedozwolonych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Od 17 kwietnia 2016 r. to Prezes UOKiK podejmuje decyzje w sprawie uznania za niedozwolone klauzul w umowach zawieranych z konsumentami i publikuje te decyzje na stronie Urzędu.
Do 16 kwietnia 2016 roku oceny czy dane postanowienie jest niedozwoloną klauzulą umowną dokonywał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). 
Jeżeli wyrok, w którym SOKiK stwierdził, że dana klauzula jest niedozwolonym postanowieniem umownym stał się prawomocny, takie postanowienie było wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych, prowadzonego przez UOKiK. Od momentu wpisu postanowienia do rejestru jego stosowanie w umowach z konsumentami było zakazane. 
Mimo zmiany przepisów do rejestru będą wpisywane kolejne klauzule uznane przez SOKiK za niedozwolone w tych postępowaniach, które rozpoczęły się przed 17 kwietnia 2016 roku i jeszcze się nie zakończyły. 
Rejestr jest dostępny na uokik.gov.pl
 
 
 
Podstawa prawna: 
art. 385-385 3    Kodeksu cywilnego
art. 23a-23d, art. 99a-99f ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  
art. 47945   kodeksu postępowania cywilnego