null

Przedawnienie roszczeń

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Roszczenia z umowy przewozu, zarówno twoje wobec przewoźnika z powodu nienależycie wykonanej umowy, jak też przewoźnika wobec ciebie z tytułu jazdy bez ważnego biletu  przedawniają się z upływem roku. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

Informacje dotyczące skutków przedawnienia roszczeń znajdziesz tutaj 

Podstawa prawna:

art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe